Vastuullisesti tuotetun eukalyptussellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ja UPM on kiinnostunut mahdollisuuksista kasvaa selluliiketoiminnassa. UPM ja Uruguayn hallitus ovat sopineet paikallisista edellytyksistä mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle Keski-Uruguayssa.

Osapuolet allekirjoittivat 7.11.2017 investointisopimuksen, joka määrittää paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset, aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen lopullista investointipäätöstä.

Mikäli asiat toteutuvat suunnitellusti, Uruguay voisi olla kilpailukykyinen vaihtoehto UPM:n vastatessa sellumarkkinoiden odotuksiin 2020-luvulla.

UPM Uruguay map focus
UPM Uruguay infrastructure
UPM Uruguay eucalyptus
UPM Uruguay potential new pulp mill
Horizontal divider

​Ajankohtaista   Kaikki uutiset

Horizontal divider


Mahdollisen uuden sellutehtaan vaikutukset Uruguaylle
Suuntaa antavat luvut on saatu tutkimuksesta 'Economic Impact of UPM’s Operations in Uruguay', CPA Ferrere, toukokuu 2016

8 000
työpaikkaa
      koko      
arvoketjussa

USD 200 milj.
   palkkatuloja
vuositasolla
koko arvoketjussa

USD 120 milj.
verovaroja
vuositasolla
koko arvoketjussa

Horizontal divider
Impacts to central and north-eastern regions

Vientituloja
USD 1,1 mrd
joka vastaa
+12 % kasvua

~2% BKT:n
pysyvää
kasvua

   600  uutta
paikallista yritystä
   
 PK-sektorille
 

Horizontal divider

​Mahdollisen tehtaan vaikutukset Keski- ja Luoteis-Uruguayssa

Impacts of a potential new pulp mill to Uruguay

Pysyviä työpaikkoja
ja koulutusta

Uusia mahdollisuuksia
syrjäisen maaseudun 
asukkaille

Sisämaan maatalouksilla
 rautatieyhteys
Montevideon satamaan

Horizontal divider
How would environment benefit lab

​Työkaluja ja käytäntöjä
ympäristötietouden
vahvistamiseksi

​Mahdollisuus edistää
vastuullisuutta
Rio Negron suistoalueelle

How would environment benefit river

Vankka infrastruktuuri on teollisen kehityksen perusedellytys. Uruguayn hallitus kehittää rautateitä ja sisämaan tieverkostoa, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi kustannustehokkailla vlijan, sellun, puutuotteiden ja konttien kuljetuksilla.

Rautatietä pidetään turvallisimpana ja ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona raskaan tavaran kuljetuksiin. Se on myös on kilpailukykyinen vaihtoehto kaikille käyttäjille.

UPM:n tuotanto muodostaisi rautatien kriittisen volyymin. Yhtiö maksaisi rautatien käytöstä samoin kuin kaikki muut käyttäjät.

UPM Uruguay infrastructure freight train

UPM Uruguay infrastructure road and port

​​Tieverkosto

 • Parannukset ja kunnossapito, jotka mahdollistavat ympärivuotisen käytön
 • Tehokkaat puukuljetukset yhdistelmäjättirekoilla

Rautatie

 • Modernisointi viimeisten standardien mukaan
 • Julkisten ja yksityisten toimijoiden käytössä

Satama

 • Valtamerilaivojen täyslastaus mahdolliseksi Montevideon syväsatamassa
 • Rautatieyhteys satamaan
Horizontal divider

​Uudella sellutehtaalla olisi pysyviä positiivisia vaikutuksia

​UPM:n nykyiset toiminnot

Current UPM operations

​Kasvuhanke

Kasvuhanke

Horizontal divider

Suunnitteilla oleva sellutehdas

​Arviolta
2 miljardin euron
investointi

​Vuosikapasiteetti
noin 2 milj. tonnia
eukalyptussellua

UPM Uruguay map geography
UPM Uruguay plans for new pulp mill


Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Suunnitteilla olevan yksilinjaisen sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Tehtaan ympäristösuorituskyvyn varmistavat osaava henkilöstö ja paras käytettävissä oleva teknologia.

Tehtaan sijaintipaikka olisi Keski-Uruguayssa Duraznon maakunnassa, Rio Negro -joen eteläpuolella, 4-5 km Paso de los Torosin kaupungista ja Centenarion kylästä

Tehtaan sijaintipaikan edellytyksinä on hyväksyntä monitahoisessa lupaprosessissa sekä sosioekonomisen vaikutusarvion toteuttaminen.

Horizontal divider

​Projektin onnistuminen edellyttää myös tehdasalueen ulkopuolisia investointeja

UPM infrastructure log truck
 • Plantaasimaa, metsätalous, taimitarhat

 • Metsäkone ja -kuljetuskalusto

 • Metsätieverkosto

 • Puukuljetusten alihankkijaverkosto

 • Koulutus

 • Rautatiekalusto

 • Energiainfrastruktuuri

 • Vientiterminaali

Horizontal divider

Paikalliset edellytykset mahdollisen uuden sellutehtaan rakentamiselle –
Valmistelu etenee kolmessa vaiheessa

Kilpailukykyiset toimintaedellytykset mahdolliselle uudelle sellutehtaalle Uruguayssa

Meneillään olevassa toisessa vaiheessa investointisopimuksessa sovitut asiat etenevät kolmessa osassa

Kaaviossa olevat asiat on mainittu investointisopimuksessa ja liitteessä 2.
 
Asiat ja niihin liittyvät toimenpiteet on mainittu nuolen muotoisilla riveillä.
Etenemisen vaiheita kuvataan väreillä:
Vihreä: valmis
Keltainen: valmisteilla
Harmaa: ei aloitettu
Horizontal divider

​Yhteystiedot

​UPM Uruguay

Av. Italia 7519 Piso 2
Edificio Blue, Art Carrasco Business
11.500 Montevideo

comunicaciones@upm.com

Puhelin: (+598) 2604 6660
Fax: (+598) 2604 5406