Suomi      English »      Español »

Uusi sellutehdas

toisi kasvua

 

Vastuullisesti tuotetun eukalyptussellun kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti ja UPM on kiinnostunut mahdollisuuksista kasvaa selluliiketoiminnassa. UPM ja Uruguayn hallitus ovat sopineet paikallisista edellytyksistä mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle Keski-Uruguayssa.

Osapuolet allekirjoittivat 7.11.2017 investointisopimuksen, joka määrittää paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset, aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen lopullista investointipäätöstä.

Mikäli asiat toteutuvat suunnitellusti, Uruguay voisi olla kilpailukykyinen vaihtoehto UPM:n vastatessa sellumarkkinoiden odotuksiin 2020-luvulla.

 

UPM-Uruguay-map-focus.jpg

UPM-Uruguay-infrastructure-train-track.jpg

UPM-Uruguay-eucalyptus.jpg

UPM-UruguayFray-Bentos-Mill.jpg

 

Ajankohtaista

Lehdistötiedotteet 01/08/2019 22:00:00

UPM osallistuu tarjouskilpailuun selluterminaalista Montevideon syväsatamassa Uruguayssa

(UPM, Helsinki, 9.1.2019 klo 17.00 EET) - UPM osallistuu Uruguayn kansallisen satamahallinnon (ANP) järjestämään kansainväliseen, julkiseen tarjouskilpailuun Montevideon satamassa. Toimilupatarjouskilpailuun sisältyvät sellun, kemikaalien ja muide...

Lehdistötiedotteet 11/30/2017 19:00:00

Petri Hakanen nimitetty UPM:n Uruguayn kehitysprojektin johtajaksi

​(UPM, Helsinki, 1.12.2017 klo 08:30 EET) - Petri Hakanen on nimitetty UPM:n Uruguayn kehitysprojektin johtajaksi 1.3.2018 alkaen. Tällä hetkellä hän vastaa UPM:n Specialty Papers ENA -liiketoiminta-alueesta. UPM:n Uruguayn kehitysprojektin nykyin...

Lehdistötiedotteet 11/07/2017 17:00:00

UPM:n ja Uruguayn hallituksen välinen investointisopimus luo kilpailukykyiset paikalliset toimintaedellytykset mahdolliselle uudelle sellutehtaalle Uruguayssa

(UPM, Helsinki/Montevideo 8.11 klo 00.15 EET) - UPM ja Uruguayn hallitus ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen, joka luo paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten...

Lehdistötiedotteet 05/04/2017 16:00:00

Neuvottelut Uruguayn hallituksen kanssa etenevät - avainkohdista yksimielisyys

(UPM, Helsinki, 4.5.2017 klo 01.00 EET) - "Uruguayn hallituksen ja UPM:n väliset keskustelut infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä pitkän aikavälin teollisen kasvun edistämiseksi ovat edenneet hyvin. Olemme päässee...

 

Mahdollisen uuden sellutehtaan vaikutukset Uruguaylle

Suuntaa antavat luvut on saatu tutkimuksesta 'Economic Impact of UPM’s Operations in Uruguay', CPA Ferrere, toukokuu 2016

 

UPM-Uruguay-how-would-local-community-benefit-road-truck.jpg

8 000 työpaikkaa
koko arvoketjussa
USD 200 milj. palkkatuloja
vuositasolla koko arvoketjussa
USD 120 milj. verovaroja
vuositasolla koko arvoketjussa
 

 

UPM-Uruguay-how-would-government-benefit-flag.jpg

Vientituloja USD 1,1 mrd
joka vastaa +12 % kasvua
~2% BKT:n
pysyvää kasvua
600
uutta paikallista yritystä PK-sektorille
 

Mahdollisen tehtaan vaikutukset Keski- ja Luoteis-Uruguayssa

UPM-Uruguay-how-would-people-benefit.jpg

Pysyviä työpaikkoja
ja koulutusta
Uusia mahdollisuuksia
syrjäisen maaseudun asukkaille
Sisämaan maatalouksilla
rautatieyhteys Montevideon satamaan
 

 

UPM-Uruguay-how-would-enviroment.jpg

Työkaluja ja käytäntöjä
ympäristötietouden vahvistamiseksi
Mahdollisuus
edistää vastuullisuutta
Rio Negron suistoalueelle

UPM-Uruguay-how-would-environment-benefit-river.jpg

 

Infrastruktuurin kehittäminen avainasemassa

Vankka infrastruktuuri on teollisen kehityksen perusedellytys. Uruguayn hallitus kehittää rautateitä ja sisämaan tieverkostoa, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi kustannustehokkailla vlijan, sellun, puutuotteiden ja konttien kuljetuksilla.

Rautatietä pidetään turvallisimpana ja ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona raskaan tavaran kuljetuksiin. Se on myös on kilpailukykyinen vaihtoehto kaikille käyttäjille.

UPM:n tuotanto muodostaisi rautatien kriittisen volyymin. Yhtiö maksaisi rautatien käytöstä samoin kuin kaikki muut käyttäjät.

 

​​Tieverkosto

 • Parannukset ja kunnossapito, jotka mahdollistavat ympärivuotisen käytön
 • Tehokkaat puukuljetukset yhdistelmäjättirekoilla

Rautatie

 • Modernisointi viimeisten standardien mukaan
 • Julkisten ja yksityisten toimijoiden käytössä

Satama

 • Valtamerilaivojen täyslastaus mahdolliseksi Montevideon syväsatamassa
 • Rautatieyhteys satamaan
 

Uudella sellutehtaalla olisi pysyviä positiivisia vaikutuksia

​UPM:n nykyiset toiminnot

UPM-pulp-uruguay-nykyiset-toiminnot.jpg

Kasvuhanke

UPM-pulp-uruguay-kasvuhanke.jpg

 

Suunnitteilla oleva sellutehdas

Arviolta
2 miljardin euron
investointi
Vuosikapasiteetti
noin 2 milj. tonnia
eukalyptussellua

UPM-Uruguay-map-geography.jpg

Uruguay-mill-safety.jpg

 

Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Suunnitteilla olevan yksilinjaisen sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Tehtaan ympäristösuorituskyvyn varmistavat osaava henkilöstö ja paras käytettävissä oleva teknologia.

Tehtaan sijaintipaikka olisi Keski-Uruguayssa Duraznon maakunnassa, Rio Negro -joen eteläpuolella, 4-5 km Paso de los Torosin kaupungista ja Centenarion kylästä

Tehtaan sijaintipaikan edellytyksinä on hyväksyntä monitahoisessa lupaprosessissa sekä sosioekonomisen vaikutusarvion toteuttaminen.

UPM-pulp-uruguay-kartta-mahdollisen-tehtaan-sijainti.jpg

 

Projektin onnistuminen edellyttää myös tehdasalueen ulkopuolisia investointeja

 • Plantaasimaa, metsätalous, taimitarhat
 • Metsäkone ja -kuljetuskalusto
 • Metsätieverkosto
 • Puukuljetusten alihankkijaverkosto
 • Koulutus
 • Rautatiekalusto
 • Energiainfrastruktuuri
 • Vientiterminaali
 

Paikalliset edellytykset mahdollisen uuden sellutehtaan rakentamiselle – Valmistelu etenee kolmessa vaiheessa

 
 

Meneillään olevassa toisessa vaiheessa investointisopimuksessa sovitut asiat etenevät kolmessa osassa

Kaaviossa olevat asiat on mainittu investointisopimuksessa ja liitteessä 2.

 • Asiat ja niihin liittyvät toimenpiteet on mainittu nuolen muotoisilla riveillä.

 • Etenemisen vaiheita kuvataan väreillä:

  • Vihreä: valmis

  • Keltainen: valmisteilla

  • Harmaa: ei aloitettu

 


Ympäristö ja sosiaalisten vaikutusten arviointi


Yhteystiedot

UPM Uruguay

Av. Italia 7519 Piso 2
Edificio Blue, Art Carrasco Business
11.500 Montevideo

comunicaciones@upm.com

Puhelin: (+598) 2604 6660
Fax: (+598) 2604 5406